vision-2-01.png

Menjadi Penanda Aras Budaya Keusahawanan di UMK melalui sistem korporat dan komunikasi yang berkesan

mission-01.png

Mengangkat penjenamaan UMK dan memupuk budaya keusahawanan di dalam organisasi melalui sistem strategik korporat, komunikasi awam, tanggungjawab sosial dan antarabangsa

objektif-01.png
  • Mengukuhkan imej korporat universiti dan mengenalpasti aktiviti-aktiviti selaras dengan imej korporat UMK
  • Memberikan perkhidmatan yang terbaik, berkualiti tinggi dan berfokuskan pelanggan, pengurusan acara dan perkhidmatan media kreatif
  • Menyalurkan dan menyebarkan maklumat yang berkaitan dengan universiti kepada kakitangan dan juga masyarakat luar
  • Sekretariat hubungan antara media, industri dan masyarakat tempatan serta antarabangsa
  • Mendokumentasikan semua aktiviti universiti dan menerbitkan bahan-bahan yang
  • berkaitan sebagai produk universiti
  • Memastikan aduan pelanggan diuruskan dengan cekap dan berkesan