LATAR BELAKANG

Pusat Komunikasi Korporat (PKK) Universiti Malaysia Kelantan di bawah bidang kuasa Naib Canselor. PKK diterajui oleh seorang Pengarah dalam menguruskan komunikasi strategik Universiti yang merangkumi perkhidmatan seperti berikut :

1. Perhubungan Awam & komunikasi korporat
2. Perundingan Pengurusan Acara
3. Promosi dan Penjenamaan Universiti
4. Penerbitan Korporat Universiti
5. Pengurusan media digital