LATAR BELAKANG

Pusat Komunikasi Korporat (PKK) Universiti Malaysia Kelantan ditubuhkan pada 00 Jun 20XX, di bawah bidang kuasa Naib Canselor. PKK di terajui oleh seorang Pengarah yang bertanggungjawab dalam menguruskan komunikasi strategik Universiti dan terlibat dalam akiviti-aktiviti berikut :

1. Perhubungan & komunikasi korporat
2. Perundingan mengenai pengurusan acara
3. Promosi dan pemasaran ke arah keterlihatan & penjenamaan universiti
4. Penerbitan korporat universiti
5. Pengurusan media digital & pengimejan